Chính Sách Bảo Mật

Bạn cần đọc những thông tin trong chính sách bảo mật dưới đây trước khi chính thức sử dụng website indiacar.net để hiểu và bảo vệ quyền lợi về bảo mật thông tin của mình. 

Khi bạn sử dụng website indiacar.net, bạn đã đồng ý với các điều khoản được nêu dưới đây.

1- Phạm vi thu thập thông tin của Indiacar.net

Chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin từ việc sử dụng trang web của bạn. Những thông tin này có thể được thu thập tự động bởi hệ thống hoặc được chính bạn cung cấp cho chúng tôi. 

Thông tin được thu thập tự động bởi hệ thống

Đây là những thông tin về đường truyền Internet khi bạn sử dụng website của chúng tôi. Những thông tin sau đâu sẽ được hệ thống thu thập và lưu trữ để phục vụ cho lần truy cập tiếp theo của bạn. 

  • Thông tin về địa chỉ IP, thiết bị sử dụng Internet, trình duyệt sử dụng,…
  • Thông tin về các thao tác của bạn trên website

Thông tin được chính bạn cung cấp

Đây là những thông tin chỉ được thu thập khi được bạn cho phép và tự nguyện cung cấp. Những thông tin này có thể là các thông tin cá nhân của bạn (tên, tuổi, địa chỉ liên hệ,…) hoặc những ý kiến phản hồi, góp ý của bạn về website. Những thông tin này sẽ được thu thập khi bạn thực hiện các thao tác này trên website indiacar.net:

  • Đăng ký tài khoản website indiacar.net
  • Đăng ký nhận tin tức cập nhật từ website indiacar.net
  • Để lại bình luận dưới bài đăng của indiacar.net
  • Điền vào các biểu mẫu, phiếu khảo sát trên indiacar.net

2. Mục đích sử dụng thông tin người dùng trên website indiacar.net

Indiacar.net cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng cung cấp vào các mục đích có lợi cho người dùng và trải nghiệm người dùng trên website

Indiacar.net cam kết không sử dụng thông tin người dùng vào bất kỳ mục đích phi pháp nào hoặc nằm ngoài các mục đích được nêu dưới đây:

  • Sử dụng trong quá trình nâng cấp website
  • Cùng người dùng khắc phục sự cố trên website indiacar.net
  • Kịp thời ngăn chặn những hành động có dấu hiệu làm ảnh hưởng đến việc sử dụng website của người dùng
  • Gửi các tin tức cập nhật cho người dùng

Chúng tôi hiểu rằng bảo mật thông tin người dùng là trách nhiệm của mình. Vì thế, indiacar.net sẽ không trao đổi vụ lợi bất kỳ thông người dùng nào. 

3. Chia sẻ thông tin người dùng

Thông tin người dùng trên indiacar.net chỉ được trao đổi và sử dụng trong nội bộ đội ngũ indiacar.net. 

Chúng tôi không cung cấp những thông này cho bất kỳ bên thứ ba nào, dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong trường hợp đặc biệt, dưới sự yêu cầu của pháp luật, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp các thông tin này cho cơ quan tư pháp.